Studie

Nová klubovna - studie

Nově navrhovaný objekt má za úkol nahradit stávající klubovnu tenisového klubu Frýdlant.

Současná budova se nachází v blízkosti zámku Frýdlant (na opačném břehu řeky Smědá). Při návrhu byl tento faktor brán v potaz. Forma vlastního návrhu je tak velmi jednoduchá a střídmá, aby se budova snadno integrovala do okolí a vhodně jej doplnila.

4
1
2
3

Jedním z hlavních cílů rekonstrukce je umožnění celoročního provozu objektu. Budou také zajištěny lepší hygienické podmínky v zázemí pro sportovce a zcela nově bude vybudováno oddělené hygienické zázemí určené pro rekreační chatky.

Dojde také k navýšení kapacity vlastní klubovny - možnost jejího využití pro restaurační provoz.

Ve druhé nadzemním podlaží vzniknou nové ubytovací možnosti pro sportovce. Z původní klubovny bude zachována podsklepená část (sklep a technické sklady). Na ní bude navazovat hlavní hmota nové navrženého objektu - namísto stávající klubovny tenisového klubu Frýdlant. Přestavba počítá s kompletním nahrazením stávající klubovny.

Cílem rekonstrukce je umožnění celoročního provozu, jemuž v současné době není objekt uzpůsoben a také navýšení kapacit jednotlivých zázemí pro sportovce.