Novinky/aktuality

Valná hromada 2016

Valná hromada tenisového klubu Frýdlant o.s., se uskuteční 8.4.2016.

Program VALNÉ HROMADY TENISOVÉHO KLUBU FRÝDLANT o.s.
8.4.2016

1. Zahájení v 18:00 hod. v klubovně TK Frýdlant
2. Seznámení s programem VH
3. Schválení jednacího řádu, vis. stanovy TK

4. 
a) volba zapisovatele zápisu
b) volba ověřovatele zápisu
c) volba mandátové komise (2 členná)
d) volba návrhové komis (2 členná)

5. Zpráva předsedy o činnosti tenisového klubu od poslední VH (hospodaření a sportovní činnost)
6. Diskuse ke zprávě předsedy
7. Zpráva mandátové komise
8. Změna stanov

9.
a) Plán na rok 2016 - Členské příspěvky
b) Plán na rok 2016 - Návrh rozpočtu a investiční záměry klubu
c) Plán na rok 2016 - Sportovní a společenská činnost klubu

10. Různé, diskuse
11. Přednesení a schválení usnesení
12. Závěr a občerstvení