Novinky/aktuality

Valná hromada 2017

Valná hromada tenisového klubu Frýdlant o.s., se uskuteční 7.4.2017 od 18:00 hod.

Program VALNÉ HROMADY TENISOVÉHO KLUBU FRÝDLANT o.s.
7.4.2017

1. Zahájení v 18:00 hod., v klubovně TK Frýdlant
2. Seznámení s programem VH
3. Schválení jednacího řádu, vis. stanovy TK

4.
a) volba zapisovatele zápisu
b) volba ověřovatele zápisu
c) volba mandátové komise (2 členná)
d) volba návrhové komis (2 členná)

5. Zpráva předsedy o činnosti tenisového klubu od poslední VH (hospodaření a sportovní činnost)
6. Diskuse ke zprávě předsedy
7. Zpráva mandátové komise

8. Plán na rok 2017
a) členské příspěvky
b) Návrh rozpočtu a investiční záměry klubu
c) Sportovní a společenská činnost klubu

9. Různé, diskuse
10. Přednesení a schválení usnesení
11. Závěr a občerstvení