Novinky/aktuality

Valná hromada 2019

Pozvánka na Valnou hromadu Tenisového klubu Frýdlant o.s.

  • Kdy: 26. 4. 2019
  • Kde: Klubovna Tenisového Klubu Frýdlant
  • Zahájení: v 18.00 hod v klubovně
  • Určeno pro všechny členy tenisového klubu starší 14 let.


1. Zahájení
2. Seznámení s programem VH
3. Schválení jednacího řádu, viz stanovy Tenisového Klubu

4.
a) volba zapisovatele
b) volba mandátové komise (2 členná)
c) volba návrhové komise (2 členná)

5. Vyhlášení nejlepších reprezentantů klubu a města v roce 2018 a předání drobných odměn a to v následujících kategoriích
a) nejlepší hráčka klubu v roce 2018 – 3 vybrané
b) nejlepší hráč klubu v roce 2018 – 3 vybraní
c) nejlepší družstvo v roce 2018

6. Zpráva předsedy o činnosti tenisového klubu od poslední VH (hospodaření a sportovní činnost za rok 2018)

7. Diskuse ke zprávě předsedy
8. Zpráva mandátové komise
9. Schválení hospodaření v roce 2018

10. Plán na rok 2019
a.) členské příspěvky
b.) návrh rozpočtu a investiční záměry klubu
c.) sportovní a společenská činnost klubu

11. Různé, diskuse
12. Přednesení a schválení usnesení
13. Závěr a občerstvení

 

Partneři Valné hromady:

Město Frýdlant